Nghệ thuật kể chuyện bằng hình ảnh

Mỗi thương hiệu đều có một câu chuyện dẫn dắt khách hàng đến gần với sản phẩm, dịch vụ. Animation là công cụ đưa những thứ vô hình trở nên hữu hình, sinh động.

Nếu bạn có một sản phẩm mới hay phần mềm phức tạp cần demo và khách hàng nhớ đến thương hiệu lâu hơn, Animation sẽ giúp bạn.

Đã đến lúc làm cho thương hiệu của bạn trở nên khác biệt!

Dịch vụ Sản xuất Animation

 • Animation 2D
 • Animation 3D
 • Animatics
 • Animated Illustrations
 • Animated Videos
 • Storyboard
 • Whiteboard Animation

Hoạt ảnh phù hợp với mọi lĩnh vực

 • Hoạt hình giải thích (Explainer Video)
 • Whiteboard Animations (Hoạt ảnh bảng trắng)
 • Product Promotion (Sản phẩm khuyến mãi)
 • Animated Web Demo
 • 3D And Hybrid Videos (Hoạt hình 3D kết hợp)

Quy trình sản xuất hoạt hình giải thích 2D, 3D

 • Nghiên cứu:
 • Đội ngũ TVC360 lắng nghe yêu cầu khách hàng và xây dựng ý tưởng dựa trên thông điệp, chiến lược đó

 • Viết kịch bản:
 • Tiếp nhận thông tin và đúc kết thành câu chuyện

 • Thiết kế:
 • TVC360 tạo ra ngôn ngữ hình ảnh đưa câu chuyện đi vào cuộc sống

 • Storyboard/Animatics:
 • Kết hợp voice và hình ảnh trong câu chuyện tạo nên một thể thống nhất

 • Animation:
 • Tạo ảnh động cho các nhân vật, bối cảnh… để câu chuyện trở nên chân thật, gần gũi người xem

 • Sound:
 • Âm nhạc và hiệu ứng âm thanh giúp video được hoàn thiện