Video hoạt hình giải thích là gì?

Video giải thích là những video hoạt hình ngắn truyền tải thông điệp rõ ràng, dễ nhớ nhằm thúc đẩy kết quả mà Doanh nghiệp bạn hướng tới. Sử dụng video hoạt hình giải thích để hướng dẫn người xem về bất kỳ chủ đề nào bằng đồ họa chuyển động hoặc hoạt ảnh hoạt hình 2D, 3D.

Video giải thích ngày càng trở nên hữu ích khi Doanh nghiệp cần giới thiệu sản phẩm/dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực, giải thích quy trình/dây chuyền sản xuất hoặc ứng dụng trong giáo dục v.v. Nếu bạn đang cần truyền tải thông điệp, hãy bắt đầu với một video giải thích.

Lợi ích Video hoạt hình giải thích

– Giải thích những gì bạn làm: Một video giải thích dưới 5 phút thu hút người xem và truyền tải thông điệp của bạn tốt hơn so với văn bản hoặc đồ họa tĩnh.

– Đào tạo nguồn nhân lực: Video đào tạo giúp tăng khả năng lưu giữ thông tin gấp hơn 3 lần so với các phương pháp đào tạo truyền thống.

– Đơn giản hóa các ý tưởng phức tạp: Nếu bạn có thể giải thích khái niệm của mình bằng đồ họa hoạt hình, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và tăng cơ hội bán hàng ngay cả khi bạn đang ngủ.

Các thể loại Video hoạt hình giải thích 2D, 3D

  • Video giới thiệu Công ty
  • Video tiếp thị hoặc giới thiệu dịch vụ
  • Video hướng dẫn, đào tạo trong doanh nghiệp
  • Video ứng dụng trong giáo dục
  • Video tuyên truyền/thông điệp
  • Video intro/outro

Video Quy trình sản xuất hoạt hình giải thích 2D, 3D

TVC360 sử dụng quy trình sản xuất video giải thích hoạt hình bằng cách tương tác và lặp đi lặp lại . Ở mỗi bước, chúng tôi đều có sự tham gia ý kiến chặt chẽ của khách hàng. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn và tôi thực hiện công việc hiệu quả và đảm bảo tiến độ sản xuất video.