Tuyển dụng TVC360

Trang thiết bị kỹ thuật TVC360 Việt Nam

  • Hệ thống trang thiết bị hiện đại được TVC360 đầu tư kỹ lưỡng
  • Thiết bị chất lượng 6K, 4K, full HD tiêu chuẩn quốc tế
  • Cập nhật xu hướng thường xuyên

Kỹ năng chuyên môn quay dựng

  • Đội ngũ nhân sự không ngừng trau dồi kỹ năng nghiệp vụ
  • Sử dụng thiết bị chuyên dụng phù hợp với từng cảnh quay
  • Thường xuyên kiểm tra, kiểm định chất lượng thiết bị trước khi quay dựng

TVC360 tuyển dụng

TVC360 tuyển dụng

Đội ngũ TVC360 Việt Nam

 Đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết

 Trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực làm phim doanh nghiệp, TVC quảng cáo

 Thiết bị quay phim hiện đại, thường xuyên được nâng cấp

 Ý tưởng độc đáo, giàu sáng tạo

 Tầm nhìn chiến lược cao trong lĩnh vực làm phim quảng cáo, animation và virla video…