Tuyển dụng TVC360

Sự lớn mạnh của đội ngũ đạo diễn TVC360

  • Hiểu rõ tầm quan trọng trong làm phim doanh nghiệp, TVC quảng cáo, đội ngũ TVC360 luôn không ngừng nỗ lực phát triển
  • Lối kể chuyện độc đáo, hấp dẫn thu hút mọi khách hàng
  • Xử lý hình ảnh linh hoạt và tinh tế

Kết nối với doanh nghiệp

  • TVC360 tạo sự uy tín với các doanh nghiệp đối tác mang thương hiệu của bạn đến gần mục tiêu
  • Kết nối khách hàng tạo thị trường quảng cáo phát triển mạnh mẽ
  • Xây dựng thương hiệu từ phim quảng cáo, phim doanh nghiệp

TVC360 tuyển dụng

TVC360 tuyển dụng

Đội ngũ TVC360 Việt Nam

 Đội ngũ nhân sự trẻ, giàu nhiệt huyết

 Trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực làm phim doanh nghiệp, TVC quảng cáo

 Thiết bị quay phim hiện đại, thường xuyên được nâng cấp

 Ý tưởng độc đáo, giàu sáng tạo

 Tầm nhìn chiến lược cao trong lĩnh vực làm phim quảng cáo, animation và virla video…